De deelnemers krijgen verschillende materialen, technieken en elementen aangereikt waarmee ze vrij aan de slag kunnen gaan; materialen die voornamelijk van organische of recycleerbare aard zijn, Japanse technieken zoals de ’kokedama’ of mosbal, praktische informatie over insectenhotels, verhalen die worden voorgelezen, en nog veel meer. De verbeelding wordt aangewakkerd, het creëren wordt gestimuleerd en het verhalend vertellen wordt aangemoedigd. De verbeelding vindt plaats in de wereld in ons hoofd. Bij het creëren wordt deze wereld door materialen vertaald in een fysieke wereld en door het vertellen
gaan we deze wereld(en) met elkaar delen. Iedereen is vrij om te beslissen voor wie of voor waar, voor wat of hoe deze geschapen miniatuurwereld tot stand komt. Na de workshop mogen de creaties meegenomen worden naar huis.

Kernwoorden: verbeelding / miniatuurwereld / schepping / insectenhotel / verhalend