Beste Minister ......................... ,

Met dit schrijven wil ik u vragen om te pleiten voor een de-escalatie van de oorlogssituatie in Oekraïne. 

In het kielzog van de VS neemt Europa, door de levering van aanvalswapens, risico's die men niet kan inschatten en waar wij, de bevolking, de prijs voor betalen. U brengt ons in gevaar en in grote moeilijkheden. 

 

U mag wat mij betreft wapens leveren ter verdediging, en we zullen humanitaire steun bieden zoveel we kunnen. 

Maar u moet weerstand bieden aan druk van de VS. 

 

Daarom vraag ik u om de paden te bewandelen van het geweldloos verzet, en niet die van de aanval met wapens. 

Geweld leidt altijd tot nog meer geweld. 

 

Ik reken op u om druk uit te oefenen op uw collega's die de beslissingen terzake moeten nemen met het oog op een de-escalatie. 

 

Vriendelijke groet, 

Sanne De Greef

 

Adressen Belgische Europarlementsleden:

philippe.lamberts@europarl.europa.eu,
olivier.chastel@europarl.europa.eu,
filip.deman@europarl.europa.eu,
cindy.franssen@europarl.europa.eu,
assita.kanko@europarl.europa.eu,
sara.matthieu@europarl.europa.eu,
kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu,
johan.vanovertveldt@europarl.europa.eu,
tom.vandendriessche@europarl.europa.eu,
tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu,
hilde.vautmans@europarl.europa.eu,
guy.verhofstadt@europarl.europa.eu,
maria.arena@europarl.europa.eu,
marc.botenga@europarl.europa.eu

 

 

Federale regering: 

contact@premier.be

ludivine.dedonder@mil.be